logo

Privacybeleid

Downloadable PDF: PrivacyVerklaring

Wouter Keuris, gevestigd aan Mirakelsteeg 5, 2312 WG Leiden, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacy verklaring.

Persoonsgegevens die verwerkt worden.

Wouter Keuris Fotografie verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van mijn diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij mogelijk verwerken:
– Voor- en /of achternaam
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– IP-Adres
– Internetbrowser en apparaat type
– Uw foto

Met welk doel en op welke grondslag verwerk ik uw gegevens:
Wouter Keuris Fotografie verwerkt uw gegevens voor de volgende doelen:
– Het afhandelen van uw betaling en mijn belastingaangifte (wettelijke grondslag)
– U te kunnen bellen of e-mailen indien nodig om mijn dienstverlening te kunnen uitvoeren
– Google analytics om te zien hoe mijn website bezocht wordt
– De geleverde beelden kunnen mogelijk gebruikt worden op mijn website als portfolio materiaal (artistieke grondslag)

Hoe lang en waar worden gegevens bewaard
Wouter Keuris Fotografie bewaard uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wouter Keuris Fotografie maakt geen gebruik van online bewaar diensten. U gegevens worden analoog bewaard in ordners en digitaal op externe harde schrijven. Foto’s op de website, evenals e-mails worden bewaard op de database van mijn webhosting, BHosted. U kunt hier hun verwerkingsovereenkomst inzien.

Delen van persoonsgegevens met derden
Wouter Keuris Fotografie verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Wouter Keuris Fotografie blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken die wij gebruiken
Op alle websites van Wouter Keuris Fotografie wordt slechts gebruik gemaakt van analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. De cookies die gebruikt worden zijn noodzakelijk voor de technische werking en het analyseren van de website. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen.
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Wouter Keuris Fotografie en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die ik van u beschik in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie te sturen. U kunt dit verzoek sturen naar: info@wouterkeuris.nl
Om er zeker van te zijn dat dit verzoek door u gedaan wordt, vraag ik u een kopie van uw legitimatiebewijs mee te verzenden. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ, paspoortnummer en BSN zwart. Dit ter bescherming van uw privacy.

Bescherming van uw persoonsgegevens.
Ik neem de bescherming van uw gegevens serieus en neem passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijzigingen tegen te gaan. Dit doen ik bijvoorbeeld door uw persoonsgegevens te bewaren op analoge wijze (facturen geprint in ordners) en op externe harde schijven. Wouter Keuris Fotografie maakt geen gebruik van online opslagdiensten.
Aan foto’s op mijn website met als doel portfolio materiaal, worden geen andere persoonsgegevens gekoppeld, zodat u niet identificeerbaar bent. U zult niet in google afbeeldingen opduiken wanneer u of iemand anders op uw persoonsgegevens zoekt. De beelden zijn tevens beveiligd tegen downloaden en kunnen niet gedeeld worden op socialmedia. De exif gps data bij foto’s is verwijderd om te voorkomen dat uw locatie traceerbaar is. Uiteraard hanteer ik naast de AVG nog steeds uw portretrecht en mijn auteursrecht. Uw foto wordt niet uit context gebruikt en zal nooit commercieel uitgebuit worden door derden. Als u het idee heeft dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neemt u dan contact op via info@wouterkeuris.nl